BACKGROUND1
Ružna slika na Južnoj Moravi

Reka Južna Morava ponovo je zatrpana plastičnim otpadom, ovog puta na potezu kod Ratajskog mosta. Gomile plastičnih flaša, granja i stabala ne samo što šalju ružnu sliku o mentalitetu pojedinaca, već postavljaju pitanje o odgovornosti pojedinih lokalnih samouprava, uzvodno od Vranja. Načelnik Komunalne policije Srđan Stošić kaže da je divlja deponija uočena pre 20-tak dana, o čemu je obavešten i Sektor za vanredne situacije u Beogradu, kao i predstavništvo „Srbijavoda“ u Nišu. „Iako je deponija sanirana, verovatno je došlo do novog nagomilavanja plastičnih flaša i stabala, koja ugrožavaju i samu konstrukciju mosta“, kaže Stošić i ističe da je patrola Komunalne policije već na terenu. Član Gradskog veća Nemanja Nuhijević napominje da je u prethodnom periodu akcenat bio na čišćenju korita gradskih reka.

„Već početkom 2015. godine planirane su akcije sistematskog čišćenja divljih deponija u seoskim mesnim zajednicama, paralelno sa edukacijom stanovništva“, rekao je Nemanja Nuhijević i dodao da je zaštita korita Južne Morave jedan od prioriteta u oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Izvor: Grad Vranje_________________________________________________________________________________Datum:   2014-12-16

<< Prethodna